• Uszczelki

  Uszczelki Uszczelki

  AIB posiada w ciągłej produkcji ponad 100 typów różnych uszczelek, wykonywanych ze specjalnie opracowanych materiałów: TPS, TPA, TPG. Te nowoczesne termoplastyczne elastomery (TPE) , stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość.
 • Profile

  Profile Profile

  Profile AIB wykorzystywane są najczęściej w produkcji, zarówno drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, jak i bram garażowych, okien dachowych i wielu innych. Używane w procesie wytwarzania materiały są w pełni odporne na starzenie oraz środki myjące i konserwujące.
   
 • Integra

  Integra Integra

  System uszczelnień okiennych Integra to nowoczesne i uniwersalne rozwiązanie pozwalające zamontować okna i drzwi w sposób zapewniający ich szczelność przez wiele lat. Składa się on z szeregu taśm wykonanych z najlepszej jakości materiałów.
 • Integra Simplex

  Integra Simplex Integra Simplex

  Zaletami stosowania systemu Integra Simplex są lepsza izolacja termiczna, wodoszczelność, większa stabilność oraz kompleksowość systemu dostosowana do każdej sytuacji montażowej.
 • Profile

  Profile Profile

  Profile AIB wykorzystywane są najczęściej w produkcji, zarówno drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, jak i bram garażowych, okien dachowych i wielu innych. Używane w procesie wytwarzania materiały są w pełni odporne na starzenie oraz środki myjące i konserwujące.
 • Uszczelki

  Uszczelki Uszczelki

  AIB posiada w ciągłej produkcji ponad 100 typów różnych uszczelek, wykonywanych ze specjalnie opracowanych materiałów: TPS, TPA, TPG. Te nowoczesne termoplastyczne elastomery (TPE), z uwagi na doskonałe własności, coraz częściej wypierają wulkanizowaną gumę (EPDM) i stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość.
 • Butyl

  Butyl Butyl

  Zaletami produktów butylowych są: wysoka paroszczelność, bardzo dobre przyleganie do różnych powierzchni, utrzymanie elastyczności przez wiele lat, tłumienie hałasu, odporność na grzyby i pleśnie oraz cechy materiału, jak nietoksyczność i trwała plastyczność.
 • Profile

  Profile Profile

  Profile AIB wykorzystywane są najczęściej w produkcji, zarówno drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, jak i bram garażowych, okien dachowych i wielu innych. Używane w procesie wytwarzania materiały są w pełni odporne na starzenie oraz środki myjące i konserwujące.
 • Integra Simplex

  Integra Simplex Integra Simplex

  Zaletami stosowania systemu Integra Simplex są lepsza izolacja termiczna, wodoszczelność, większa stabilność oraz kompleksowość systemu dostosowana do każdej sytuacji montażowej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzebyZwiększenie zdolności produkcyjnych linii produkujących konfekcję butylową poprzez zakup wytłaczarek Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Firma AIB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. realizuje projekt w ramach Funduszy europejskich obejmujących:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”
Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”,
Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Projekt ma na celu realizację następujących celów:
 • rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów;
 • działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów i ulepszenie już istniejących na rynku;
 • działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej.
Projekt pozwoli firmie na ugruntowanie pozycji rynkowej dostawcy wysokiej klasy uszczelnię butylowych, zwiększy zdolność konkurencyjną. Pozwoli na pozyskanie nowych klientów, a zwłaszcza na zwiększenie potencjału wytwórczego poprzez możliwość jednoczesnego produkowania różnych asortymentów wyrobów. Realizacja projektu pozwoliła nam również na stworzenie miejsca pracy, które może być obsługiwane przez osobę niepełnosprawną.


Inwestycja polega na zakupie dwóch maszyn wraz z urządzeniami peryferyjnymi to jest:
 • dwóch wytłaczarek do butyli.
 • dwóch głowic do produkcji pasków (urządzenie peryferyjne wytłaczarki).
 • dwóch głowic do produkcji taśm ( urządzenie peryferyjne wytłaczarki).
Wartość projektu: 996 300,00 zł
Kwota dofinansowania: 405 000,00 zł Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
 
tel. +48 32 335 79 00
e-mail: firma@aib.com.pl